външност

външност
същ. - вид, външен вид, външен изглед, изражение, форма, фасон, физиономия, фасада, фигура, лице, лик
същ. - тяло

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • аспект — същ. вид, изглед, външност, физиономия същ. характерност, черта, облик, страна същ. величина, размах, мащаб …   Български синонимен речник

  • вид — същ. изглед, форма, облик, външност, каяфет, физиономия, лик, лице, черти, образ, фигура същ. израз, изражение същ. фаза, състояние, положение същ. маниер, стил, природа същ. сорт, род, порода, разновидност, група, тип, подразделение, чешит същ …   Български синонимен речник

  • външен вид — словосъч. външност, тяло, фигура словосъч. човек, телосложение, образ, облик …   Български синонимен речник

  • изглед — същ. вид, външност, форма, образ, физиономия същ. гледка, панорама, пейзаж същ. перспектива, възможност, вероятност, шанс, надежда, сигурност, бъдеще, предвиждане, прогноза същ. израз, изражение същ. илюстрована картичка същ …   Български синонимен речник

  • изражение — същ. израз, мимика, вид, външност, лице, физиономия, изглед същ. изразителност, изразност същ. черти на лицето …   Български синонимен речник

  • лик — същ. лице, образ, физиономия същ. облик, външност, изражение, изображение, картина, портрет, фотография същ. статуя, фигура, подобие …   Български синонимен речник

  • лице — същ. лик, образ, физиономия, външност, вид, изглед, фигура същ. изражение, израз същ. изображение същ. фасада, повърхност същ. особа, индивид, човек, личност, персона, същество същ. муцуна …   Български синонимен речник

  • наглед — нар. външно, на вид, по външност, отвън, видимо, привидно, за пред хората, налице …   Български синонимен речник

  • облик — същ. вид, изглед, външност, външен вид, образ, лице, лик, физиономия, външен израз, форма, очертание същ. характер, характерност, характеристика, аспект, страна, същина, особеност същ. фигура, човек, тяло, телосложение …   Български синонимен речник

  • осанка — същ. вид, външност, стойка, походка …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”